Ordförande – Tommy Höijd – tommy.h@kornboden.se
Sekreterare – Kjell Svensson - kjellsvensson3@hotmail.com
Kassör/Medlemsfrågor – Nils-Gunnar Nilsson –  nilsgunnar@jamtljud.se
Blueskaféer - Hans Söderberg – hasses666@hotmail.com

 

Facebook: https://www.facebook.com/Jamtbluesen?fref=ts

<<Tillbaka