Östersunds bluesförening är en ideell förening, där medlemmarnas gemensamma intresse är ”rootsmusiken” och då främst blues.

Våra syften är:

  • att sprida intresset för bluesen i länet
  • att då och då genomföra konserter
  • 
att lokala band ges möjlighet till spelning
  • 
att skapa mötesplatser för medlemmarna, t.ex. genom blueskaféer.
  • att hitta samarbete med övriga arrangörer
  • att på olika sätt ingå i nationella nätverk

 bluesföreningen

<<Tillbaka