VD: Patrik Urbansson

Ekonomi: Tommy Höijd
Programansvarig: Erika Andersson

Teknik/Backline : Anders Mellgren
Artister: Katarina Paulsson

Biljetter: Annika Enarsson
Arena/Scener: Olof Andersson
Insläpp/volontärer: Lena Karlsson

<<Tillbaka