Åldersgränser
Åldersgränsen för Östersunds Bluesfestival är 13 år. Detta beror på att vi som konsertarrangörer skall följa Socialstyrelsens Allmänna Råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7). Åldersgränsen gäller även i målsmans sällskap. För servering av alkohol gäller 18-årsgräns.

Tillgänglighet
Festivalens scener är ganska lättillgängliga för dig i rullstol. Det finns trappor och en hel del nivåskillnader, men även hiss som löser detta problem för dig. Det finns också handikappanpassad toalett. Vi har dessvärre inga reserverade platser för rullstolar, men våra scenvärdar hjälper dig givetvis när du är på plats.
Du som har ”pluspolare-kort” kan ta med dig en ”pluspolare” som stöd och hjälp utan extra kostnad.
Mer info: www.ostersund.se/pluspolare

Turistbyrån i Östersund

<<Tillbaka